Adatkezelés | Adatvédelem

Jelen szabályzat célja a Vállalkozásunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Vállalkozás valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja  az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő adatkezelési elveit és gyakorlatát.

Az Mker-Medki Bt., mint Adatkezelő adatai a következők:

  • Név: Mker-Medki Bt. 
  • Székhely: 3400 Mezőkeresztes, Szentistváni u. 31/B
  • Képviselő neve: Medveczki Nikolett ügyvezető
  • Adószám: 24284949-1-05
  • E-mail: nykodesign@gmail.com

A Felhasználónak a későbbiekben joga van kérni a személyes adatai törlését, amelyhez a hozzájárulása volt szükséges, ez esetben

  • nem kap a jövőben hírlevelet, és
  • nem látogathatja azokat az oldalakat, amelyeken a hozzájárulást megkívánó sütiket alkalmazzák.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az Önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart az adatok kezelése. 

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatbiztonsági intézkedéseket valamennyi fejlesztőre, beszállítóra vonatkozó szerződéses kötelezettség és az alkalmazottakra kötelező „Bizalmasan” kezelt, üzleti titkot tartalmazó belsődokumentumok, különösen az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat írja elő. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Weboldalunkon „sütiket” (cookie) használunk a magasabb felhasználói élmény érdekében. A honlap használatával hozzájárulsz a „sütik” fogadásához.

A „sütik” teljesen veszélytelen fájlok, melyek akkor kerülnek fel számítógépedre, amikor egy webhelyet meglátogatsz. Ezek a „sütik” információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik a Weboldal használatát a felhasználók számára, de nem tárolnak személyes információkat. Ezen túl a Google Analitics mint szolgáltató – statisztikát készít számunkra a látogatókról, melyre azért van szükség, hogy még jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani Neked.

 „sütiket” letilthatod a böngésződ beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszed meg, illetve ha az „Hozzájárulok” feliratú gombra kattintasz, azzal elfogadod a „sütik” használatát. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-127959